Skip to content

Infekcja Clostridium difficile

10 miesięcy ago

173 words

width=300Infekcja Clostridium difficile (przemianowana na Clostridioides difficile) jest najczęstszą infekcją szpitalną w Stanach Zjednoczonych i stawia czoła świadczeniodawcom na całym świecie. CDI wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością 30-dniową z całego świata, a szczególne typy szczepów, na przykład BI / NAP1 / rybotyp-027, były związane z gorszymi wynikami klinicznymi.

Czasowa i przestrzenna epidemiologia szczepów C. difficile jest często monitorowana przy użyciu rybotypowania w Europie i elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym oraz rybotypii w Ameryce Północnej. Sekwencjonowanie całego genomu (WGS) jest wysoce dyskryminacyjną techniką odcisków palców, która została wykorzystana do zademonstrowania międzykontynentalnego rozprzestrzeniania się niedawno wyewoluowanych klonów (BI / NAP1 / ribotype-027) oraz do określenia przenoszenia szczepów między przypadkami CDI. Wcześniejsze badania epidemiologiczne wykazały, że zwykle tylko jedna trzecia nowych przypadków CDI jest nabywana od objawowego dawcy, ale żadne badanie nie porównywało cech klinicznych i rodzajów szczepów w przypadkach, określone przez WGS.
[patrz też: insuflacja żołądka, insuflacja żołądka wikipedia, incpraca ]

0 thoughts on “Infekcja Clostridium difficile”