Skip to content

Kliniczne i molekularne cechy genetyczne nadciśnienia płucnego u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją czesc 4

10 miesięcy ago

464 words

Kropkowane linie w Family 5 wskazują na adopcję. Symbole w rodowodach są takie same jak na Rysunku 2. DNA wyizolowano z limfocytów krwi obwodowej, tkanki płucnej zatopionej w parafinie lub wysuszonych plamek krwi od członków rodziny, jak wskazano na Figurze 2 i na Figurze 3.22,23 Analiza genetyczna została przeprowadzona w największych rodzinach, Rodzina i Rodzina 2, z zastosowanie następujących polimorficznych markerów mikrosatelitarnych: D9S60, D9S315 i D9S61 dla endoglinu; D12S347, D12S368 i D12S325 dla ALK1; i D2S2289, D2S346 i D2S3009 dla BMPR2, jak opisano wcześniej. 24 dwupunktowe lod score obliczono za pomocą programu MLINK.
Identyfikacja mutacji w ALK1 i BMPR2
Sekwencja kodująca białko ALK1 (eksony 2 do 10) została zamplifikowana z genomowego DNA przy użyciu starterów komplementarnych do sekwencji intronowych w pobliżu granic intron-ekson, jak opisano powyżej.
Dodatek dodatkowy 1. Startery genomowe BMPR2. Fragmenty zamplifikowano w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i nadmiar startera usunięto ze zamplifikowanych fragmentów przy użyciu zestawu do oczyszczania (QIAquick, Qiagen, Crawley, West Sussex, Wielka Brytania) i zsekwencjonowano z cyklem barwnika-terminatora. system sekwencjonowania (ABI PRISM 377, Perkin-Elmer Applied Biosystems, Foster City, CA). Analizę sekwencji BMPR2 (egzony do 13) i dawkowanie genów (eksony i 12) przeprowadzono u każdego członka rodziny z nadciśnieniem płucnym, jak opisano wcześniej10, 10, 21 (informacje o sekwencjach starterów są dostępne jako Dodatkowy Dodatek wraz z pełnym tekstem tego artykuł na http://www.nejm.org).
Potwierdzenie mutacji i segregacja genotypów
Zidentyfikowane warianty ALK1 potwierdzono przez ponowne sekwencjonowanie niezależnych próbek lub, w celu podstawienia tyminy na cytozynę w pozycji 1450 (rodzina 1) i delecję cytozyny w pozycji 37 (rodzina 5), przez trawienie enzymem restrykcyjnym za pomocą Fnu4HI. W tym ostatnim, wymagane egzony amplifikowano, strawiono enzymem restrykcyjnym i frakcjonowano pod względem wielkości na 3% żelu agarozowym. Obecność lub nieobecność wariantów sekwencji w próbkach DNA od członków rodziny i od 75 normalnych kontroli została również ustalona przez analizę sekwencji lub trawienie enzymem restrykcyjnym.
Analiza histologiczna i immunohistochemiczna
Tabela 1. Tabela 1. Cechy kliniczne i mutacje u osób z nadciśnieniem płucnym i osobistą lub rodzinną dziedziczną dziedziczną teleangiektazją krwotoczną. Normalną tkankę płuc uzyskano z niewykorzystanego materiału pobranego od dawców do transplantacji serca i płuca i chorego płuca od czterech osobników w rodzinach i 3 (tabela 1). Do analizy immunohistochemicznej skrawki inkubowano w rozcieńczeniu 1:80 z poliklonalnym przeciwciałem przeciwko kinazie podobnej do receptora aktywiny (dostarczonej przez Dr. D. Marchuka) lub monoklonalnym anty-śródbłonkowym markerem komórkowym anty-CD31 (JC / 70A, z Dako, Ely, Cambridgeshire, Wielka Brytania) przez 60 minut w temperaturze pokojowej i przemyto przed inkubacją z biotynylowanym drugorzędowym przeciwciałem. Antygen wizualizowano za pomocą techniki awidyna-biotyna-peroksydaza (Vectastain ABC, Vector Laboratories, Peterborough, Wielka Brytania) z substratem diaminobenzydyny
[więcej w: kraniektomia, niewydolność szpiku kostnego, wzór bazetta ]
[przypisy: tasiemiec karłowaty, płaskostopie poprzeczne ćwiczenia, padaczka miokloniczna ]

0 thoughts on “Kliniczne i molekularne cechy genetyczne nadciśnienia płucnego u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją czesc 4”