akamedik wrocław

Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2 czesc 4

Spośród 1326 kobiet z rakiem otrzewnowym lub nabłonkiem, przeprowadzono 1124 (84,8%) wywiadów, 68 zmarło zanim mogliśmy przeprowadzić z nimi wywiad, 48 było zbyt chorych, aby móc przeprowadzić wywiad, 86 nie wyraziło zgody na udzielenie wywiadu, a 9 zostało wykluczonych, ponieważ zgłosili po obustronnym usunięciu jajników. Liczba przypadków raka jajnika była w przybliżeniu równa w każdym roku badania. Analiza molekularna mutacji założyci...

Listy Kondolencyjne

The Sounding Board autorstwa Bedell i wsp. w liście kondolencyjnym doktora (wydanie 12 kwietnia) było niepokojące. Moja 40-letnia żona zmarła w prestiżowym szpitalu. Przez prawie cztery lata zmagała się z rakiem jajowodu. Było 26 przyjęć do szpitala na zabieg chirurgiczny, chemioterapię lub awaryjne nawodnienie. Kiedy standardowe podejścia ostatecznie zakończyły się fiaskiem, udało jej się, w dużej mierze dzięki własnym badaniom,...

Randomizowana, kontrolowana próba operacyjna na padaczkę skroniową ad 7

Korzyści z operacji utrzymywały się po dostosowaniu do wszystkich podstawowych cech demograficznych i klinicznych, w tym jakości życia (P <0,001). Dwudziestu trzech z 36 pacjentów poddanych operacji (64 procent) było wolne od napadów osłabiających świadomość po roku, a 15 z tych pacjentów (42 procent) było wolnych od wszystkich napadów. Mediana procentowej poprawy miesięcznej częstotliwości drgawek upośledzających świadomość wyniosła 10...

akamedik wrocław

Ponadto informacje dostarczane przez hurtowników i dystrybutorów wspierają wzrost wykorzystania tryptofanu w ostatnich latach w stanie Minnesota. Inni badacze sugerują, że sam tryptofan lub jego metabolity mogą przyczyniać się do wywołania zespołu podatności na eozynofilię u osób podatnych.15, 16 Nasze dane pokazują, że syndrom nie jest indukowany przez sam tryptofan. Chociaż tryptofan lub jego metabolity mogą być zaangażowane w patogenezę ...

Najnowsze zdjęcia w galerii akamedik wrocław :



Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii czesc 4

Szacunki frakcji etiologicznych obliczono na podstawie stosunku ryzyka i proporcji pacjentów narażonych na określone czynniki ryzyka, zgodnie ze standardowymi metodami. 29 Wpływ stosowania dożylnych emulsji lipidowych w zestawie danych z 1988 r. Oceniano w podobny sposób, z tym wyjątkiem, że dane w sprawie stosowania cewników dożylnych nie było dostępnych. * Wyniki
Zbiór danych z 1982 roku
Populacja badania
Zarówno pacjenci, ...

Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2

Wielokrotność i stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zmniejszają ryzyko raka jajnika, ale ich wpływ na to ryzyko u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2 jest niejasny.
Metody
Przeprowadziliśmy populacyjne badanie kliniczno-kontrolne raka jajnika wśród żydowskich kobiet w Izraelu. Kobiety były testowane na dwie mutacje założycielskie w BRCA1 i jedną mutację założycielską w BRCA2, które są powszechnie znane wśród Żydó...

Kliniczne i molekularne cechy genetyczne nadciśnienia płucnego u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją ad 6

Oczekuje się, że delecja jednego nukleotydu (cytozyny) w pozycji 37 w eksonie 2 u osobnika II-1 z rodziny 5 i substytucja (tymina dla cytozyny) w pozycji 1468 w eksonie 10 w rodzinie 4 doprowadzi do przedwczesnego skrócenia białko, zmieniając ramkę odczytu i wprowadzając odpowiednio kodon stop. Trzy warianty sekwencji prowadzą do zmian w z 503 aminokwasów kinazy podobnej do receptora aktywiny: delecja kwasu asparaginowego w pozycji 254 kodowanej przez...