Seksualność: zilustrowana historia ad

Pod koniec ery grecko-rzymskiej na przykład reprezentacja nagości, narządów płciowych i pełni ludzkiego ciała została stłumiona wraz z nadejściem chrześcijaństwa i średniowiecznych konwencji artystycznych dematerializacji . Konwencje te zaczęły się zmieniać w okresie renesansu, z ponownym odkryciem antycznej rzeźby i ewolucji świeckich dzieł sztuki. Książka Gilmana jest rozszerzoną eksploracją tych zjawisk, pokazującą, jak powszechne i wszechobecne są ich przejawy oraz jak trwałe są popularne przekonania na temat seksualności i chorób, dłu...

Leczenie przewlekłej łuszczycy plackowatej przez selektywne celowanie limfocytów T efektora pamięci ad 6

Dwa tygodnie po zakończeniu leczenia, 19 z tych pacjentów (16 procent) zostało uznanych za jasne lub prawie wolne od łuszczycy. Żaden z pacjentów w grupie placebo nie miał tego stopnia zaawansowania choroby dwa tygodnie po leczeniu (Figura 2B). Spośród 19 pacjentów, u których wystąpiła wyraźna lub prawie bezobjawowa łuszczyca po 2 tygodniach od podania ostatniej dawki alefaceptu, 16 było klarownych lub prawie klarownych po 12 tygodniach bez leczenia, a dodatkowych 12 pacjentów stało się klarownych lub prawie klarownych bez dalszego leczenia, w sumie 28...

Randomizowana, kontrolowana próba operacyjna na padaczkę skroniową cd

Napady musiały występować średnio co miesiąc w ciągu poprzedniego roku, pomimo stosowania dwóch lub więcej leków przeciwdrgawkowych, z których jeden to fenytoina, karbamazepina lub kwas walproinowy. Wykluczyliśmy pacjentów ze zmianami w mózgu, które wymagały pilnej operacji, oraz u pacjentów z postępującymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, aktywną psychozą, pseudowstrzępami, ilorazem inteligencji w pełnej skali poniżej 70, wcześniejszym zabiegiem chirurgicznym na padaczkę, ogniskowymi skokami zewnątrz-skroniowymi lub spowolnieniem zap...

Niewygodna arytmetyka - z kim porozmawiać a co okryć cd

Abstrakty zostały po raz pierwszy włączone do Dziennika w 1968 r. I służą wielu funkcjom.2, 3 Pozwalają czytelnikom na przeglądanie dokumentów przed zbadaniem ich całego tekstu i pozwalają na natychmiastowe przeczytanie różnych dokumentów, które należy rozważyć później, oraz te, które należy pominąć. Nadmiernie krótkie abstrakty nie dostarczają wystarczających informacji dla właściwej selekcji, a zbyt długie pomniejszają skuteczność badania przez zajęcie zbyt dużej ilości czasu. Abstrakty są często czytane bez ich dokumentów, w szcze...

Najnowsze zdjęcia w galerii terazoceniaj:

266#bmd osteoporoza , #akamedik wrocław , #izoniazyd , #olx rzepin , #kardiomiopatia takotsubo , #ortodentica , #pirymidyna , #dobry endokrynolog kielce , #anemia megaloblastyczna , #aldosteronizm ,