Wreszcie, Randomizowana, kontrolowana próba chirurgii epilepsji ad

Ten sprytny projekt protokołu wymagał od autorów dwóch ustępstw, które mogły wpłynąć na ich zdolność do uzyskania znaczących rezultatów: czas obserwacji musiał być ograniczony do jednego roku, co jest skrótem od wykazania korzystnego wpływu udanej operacji na jakość życie i funkcjonowanie społeczne; a randomizacja miała miejsce przed oceną przedoperacyjną, tak że pacjenci nie zostali definitywnie zidentyfikowani jako odpowiedni kandydat na operację w czasie, gdy byli losowo ...

Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii ad 5

Pacjenci i badani różnili się istotnie lub skorygowali zależność ilorazu narażenia ogólnego na więcej niż 2,0 w przypadku sześciu z tych zmiennych: narażenie na cewniki tętnicy niezwiązanej z żyłami podporowymi, narażenie na cewnik bez żyły centralnej, podawanie dożylne emulsji lipidowych, narażenie na cewniki żyły obwodowej stosowane do podawania emulsji lipidowych, wcześniejszej antybiotykoterapii i karmienia mlekiem matki. * Sześć czynników zostało w związku z tym podda...

Badanie przyczyny syndromu eozynofilii-mięśniowej związanej z używaniem tryptofanu czesc 4

W każdej próbce surowicy mierzono następujące wartości: podstawowe białko eozynofilowe, neurotoksyna pochodząca z eozynofili, IgE i aldolaza. Surowcowe podstawowe białko eozynofili oznaczono metodą immuno-metryczno-metryczną z zastosowaniem dwóch przeciwciał monoklonalnych (Wagner J, Gleich GJ: dane niepublikowane). Surowicę neurotoksyny pochodzącej z eozynofili zmierzono za pomocą testu radioimmunologicznego wiążącego kompetencje. 10 Całkowita liczba eozynofili została policzona w...

Zachowawcza operacja doszczetna

Ocena próbek pobranych z biopsji wątroby wykazała regresję okołoporodowej martwicy u pacjentów leczonych (P = 0,03 w porównaniu z grupą kontrolną) i tendencję do zmniejszonego zapalenia wrotnego (P = 0,09), ale brak znaczącej zmiany stopnia zgorzelinowego zapalenia lub zwłóknienie. Ślepe subiektywne porównanie próbek parzystej biopsji wątroby wykazało, że poprawa występowała istotnie częściej wśród pacjentów odpowiadających i tych z nieokreślonymi odpowiedziami niż wśród...

Najnowsze zdjęcia w galerii terazoceniaj:

266#endokrynolog kielce nfz , #zespół parsonage turnera , #bmd osteoporoza , #akamedik wrocław , #izoniazyd , #olx rzepin , #kardiomiopatia takotsubo , #ortodentica , #pirymidyna , #dobry endokrynolog kielce ,