Skip to content

Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2 czesc 4

10 miesięcy ago

533 words

Spośród 1326 kobiet z rakiem otrzewnowym lub nabłonkiem, przeprowadzono 1124 (84,8%) wywiadów, 68 zmarło zanim mogliśmy przeprowadzić z nimi wywiad, 48 było zbyt chorych, aby móc przeprowadzić wywiad, 86 nie wyraziło zgody na udzielenie wywiadu, a 9 zostało wykluczonych, ponieważ zgłosili po obustronnym usunięciu jajników. Liczba przypadków raka jajnika była w przybliżeniu równa w każdym roku badania. Analiza molekularna mutacji założycielskich w BRCA1 lub BRCA2 zakończyła się pomyślnie u 840 z 1115 kobiet z rakiem otrzewnej lub nabłonka (75,3%), z którymi przeprowadzono wywiady.
Przeprowadziliśmy wywiady z 2397 z 3567 kontroli (67,2 procent), z którymi się skontaktowaliśmy. Wykluczyliśmy 128 osób kontrolnych, które zgłosiły obustronną wycięcie jajowodów. Spośród 968 kontrolnych kobiet, od których próbowaliśmy zbierać komórki policzkowe, z powodzeniem przetestowaliśmy 751 pod kątem mutacji (77,6%).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kobiet z rakiem jajnika, w zależności od tego, czy przeprowadzają one analizę mutacji. Tabela przedstawia charakterystykę pacjentów, u których przeprowadzono badanie mutacji, w zależności od wieku, pochodzenia etnicznego oraz obecności lub braku rodzinnej historii raka piersi lub jajnika. Ponad połowa pacjentów miała 60 lat lub więcej, a ponad 70 procent zostało sklasyfikowanych jako aszkenazyjscy. We wczesnych stadiach badania pacjenci z wywiadem rodzinnym dotyczącym raka sutka lub jajnika byli nieco bardziej podatni na analizę mutacji BRCA1 lub BRCA2.16 Nie stwierdzono istotnych różnic w wieku rozpoznania i pochodzenia etnicznego między pacjentami, u których poddano analizie mutacji i tym, którzy nie zostali poddani testom.
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ mutacji Founder w BRCA1 lub BRCA2 na ryzyko raka jajnika. Ogółem 29,0 procent pacjentów i 1,7 procent kontroli, którzy przeszli analizę mutacji, miało mutację założycielską w BRCA1 lub BRCA2 (Tabela 2). Częstość występowania mutacji u pacjentów z inwazyjnym nabłonkowym rakiem jajnika była bardzo podobna do częstości wśród osób z inwazyjnym rakiem otrzewnowym, ale wynosiła tylko 4,3% w grupie kobiet z histologicznymi błędami granicznymi (dane nieukazane). Dlatego w dalszych analizach uwzględniliśmy jedynie 840 kobiet z inwazyjnym nabłonkiem lub rakiem otrzewnej poddanych analizie mutacji.
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ równości i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na ryzyko raka jajnika. Tabela 3 pokazuje wpływ parzystości i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na ryzyko raka jajnika wśród kobiet, które poddały się analizie mutacji. Podobne wyniki uzyskano w analizach obejmujących wszystkie kobiety (dane nie przedstawione). Wystąpił znaczny spadek ryzyka u kobiet z coraz większą równością oraz u tych, którzy stosowali doustne środki antykoncepcyjne przez pięć lub więcej lat.
Tabela 4. Tabela 4. Wpływ parytetu i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na ryzyko raka jajnika, zgodnie ze stanem mutacji. Tabela 4 pokazuje wpływ stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na ryzyko raka jajnika u pacjentów z mutacją BRCA1 lub BRCA2 oraz u pacjentów bez mutacji BRCA1 lub BRCA2, w porównaniu z całą grupą kontrolną. Chociaż stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka u pacjentów bez mutacji BRCA1 lub BRCA2, nie miało ono działania ochronnego u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2
[przypisy: zespół obturacyjnego bezdechu sennego, endokrynolog kielce nfz, angiolog legnica ]
[patrz też: tasiemiec karłowaty, płaskostopie poprzeczne ćwiczenia, padaczka miokloniczna ]

0 thoughts on “Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2 czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gabinet kosmetyczny Lublin[…]