Skip to content

Tag: dobry endokrynolog kielce

Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żył głębokich idiopatycznych czesc 4

3 tygodnie ago

61 words

Aby uniknąć narażenia badanych pacjentów na nieefektywny lub niebezpieczny schemat leczenia, zaplanowano jedną wcześniej zaplanowaną analizę skuteczności i bezpieczeństwa po randomizacji pierwszych 246 pacjentów. Następujące kryteria zatrzymania badania zdefiniowano a priori: ogólna stopa nawrotu zdarzeń zakrzepowo-zatorowych była mniejsza niż 7,5%; jednoznaczne zmniejszenie częstości nawrotów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów skierowanych na kontynuację leczenia (p <0,001…

Rak piersi po profilaktycznej mastektomii dwuetapowej u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2 cd

3 tygodnie ago

481 words

Gdy wskazano, wykonano również ultrasonografię z aspiracją cienkoigłową lub bez niej. Wiek osób objętych programem obserwacji wynosił ogólnie 25 lat lub mniej w przypadku kobiet z krewnymi, u których rak piersi rozpoznano przed 30 rokiem życia. Aby wykluczyć jawny rak piersi w czasie mastektomii profilaktycznej, wykonano jedną lub wszystkie z poniższych czynności nie więcej niż…

Z ducha: Psychiatria w kryzysie – wezwanie do reform

3 tygodnie ago

673 words

In Your Mind: Psychiatry in Crisis, Hobson, psychiatra i neurofizjolog, i Leonard, niezależny pisarz naukowy, stworzyli odpowiednik średniowiecznego tryptyku przedstawiającego piekło, czyściec i niebo. Jak we wszystkich takich obrazach, piekło jest najciekawsze. Hobson i piekło Leonarda to obecny stan psychiatrii. Autorzy opisują los pacjentów z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, którzy zostali bezceremonialnie zdekantowani z amerykańskich szpitali…

Gotowy lub nie – gotowość na bioterroryzm cd

3 tygodnie ago

497 words

Chociaż nikt nie zaproponowałby finansowania wolnych łóżek szpitalnych dla personelu, ale nasze starania, aby zapewnić gotowość krajową, muszą obejmować wspomaganie medycznych systemów ratunkowych w celu opracowania elektronicznej inwentaryzacji wszystkich publicznych, prywatnych i federalnych łóżek szpitalnych w szerokim obszarze geograficznym w czasie rzeczywistym. Programy federalne mogą skupiać się na inwestycjach w kształcenie medyczne, które może poprawić…

Leczenie przewlekłej łuszczycy plackowatej przez selektywne celowanie limfocytów T efektora pamięci czesc 4

3 tygodnie ago

157 words

Pacjentów klasyfikowano również w zależności od tego, czy mieli oni 50% lub więcej zmniejszenia wyniku na wskaźniku obszaru i nasilenia łuszczycy i czy mieli 75 procent lub więcej zmniejszenia wyniku. Oceny bezpieczeństwa Bezpieczeństwo monitorowano na podstawie badania fizykalnego, parametrów życiowych, testów laboratoryjnych i oceny pod kątem infekcji. Przed podaniem pierwszej, szóstej i dwunastej dawki badanego…