Skip to content

Tag: objaw gottrona

Leczenie przewlekłej łuszczycy plackowatej przez selektywne celowanie limfocytów T efektora pamięci ad 8

9 miesięcy ago

297 words

Wskaźniki odpowiedzi klinicznej, określone przez zmniejszenie punktacji wskaźnika łuszczycy i wskaźnika nasilenia oraz ogólną ocenę lekarzy prowadzących, były wyższe we wszystkich trzech grupach alefaceptowych niż w grupie placebo. Poprawa kliniczna z leczeniem alefaceptem utrzymywała się po 12-tygodniowym okresie leczenia. Na podstawie ogólnej oceny lekarzy, 28 pacjentów było wyraźnie lub prawie bez rozpoznania łuszczycy pod koniec…

Heparyna o małej masie cząsteczkowej u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich

9 miesięcy ago

654 words

Kliniczne znaczenie szybkiego uzyskania terapeutycznego czasu częściowej tromboplastyny po leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej heparyną niefrakcjonowaną zostało podkreślone w różnych badaniach1 i przeglądach.2 Breddin i in. (1 marca) 3 porównali dożylną niefrakcjonowaną heparynę z podskórną reviparyną dostosowaną do masy ciała, podawaną raz lub dwa razy dziennie, jako terapię zakrzepicy żył głębokich. Reviparyna (heparyna drobnocząsteczkowa) była bardziej…

Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z niewydolnością serca

9 miesięcy ago

396 words

Pojemność minutowa zależy od częstości akcji serca i objętości wyrzutowej. Ponieważ ta ostatnia jest zmniejszona u pacjentów z dysfunkcją skurczową komorową, rezerwy sercowo-naczyniowe podczas ćwiczeń u pacjentów z niewydolnością serca w dużej mierze zależy od przyrostu tętna. Niestety u tych pacjentów często stwierdza się niewydolność chronotropową. Co więcej, istotna wartość prognostyczna została przypisana tej nieprawidłowości.1…

Leczenie wielolekoopornej gruźlicy w Turcji

9 miesięcy ago

494 words

Ocenialiśmy wyniki leczenia u 158 kolejnych pacjentów z wielolekooporną gruźlicą leczonych w naszym ośrodku w Stambule w Turcji. Metody Łącznie 21 pacjentek i 137 mężczyzn (w wieku od 15 do 68 lat) otrzymało leczenie z powodu gruźlicy wielolekoopornej od marca 1992 r. Do października 1999 r. Pacjenci otrzymywali wcześniej średnio 5,7 leków przeciwprątkowych i byli…

Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żył głębokich idiopatycznych

9 miesięcy ago

487 words

U pacjentów z idiopatyczną zakrzepicą żył głębokich trwająca terapia antykoagulacyjna trwająca dłużej niż trzy miesiące wiąże się ze zmniejszeniem częstości nawrotów zakrzepicy w okresie leczenia. To, czy ta korzyść będzie się utrzymywać po zaprzestaniu leczenia przeciwzakrzepowego, jest kontrowersyjne. Metody Pacjenci z pierwszym epizodem idiopatycznej głębokiej zakrzepicy żył głębokich, którzy ukończyli trzymiesięczną doustną terapię przeciwzakrzepową zostali…

Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii ad 5

9 miesięcy ago

389 words

Pacjenci i badani różnili się istotnie lub skorygowali zależność ilorazu narażenia ogólnego na więcej niż 2,0 w przypadku sześciu z tych zmiennych: narażenie na cewniki tętnicy niezwiązanej z żyłami podporowymi, narażenie na cewnik bez żyły centralnej, podawanie dożylne emulsji lipidowych, narażenie na cewniki żyły obwodowej stosowane do podawania emulsji lipidowych, wcześniejszej antybiotykoterapii i karmienia mlekiem…

Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii czesc 4

9 miesięcy ago

483 words

Szacunki frakcji etiologicznych obliczono na podstawie stosunku ryzyka i proporcji pacjentów narażonych na określone czynniki ryzyka, zgodnie ze standardowymi metodami. 29 Wpływ stosowania dożylnych emulsji lipidowych w zestawie danych z 1988 r. Oceniano w podobny sposób, z tym wyjątkiem, że dane w sprawie stosowania cewników dożylnych nie było dostępnych. * Wyniki Zbiór danych z 1982…

badanie przepukliny pachwinowej u mężczyzn ad 5

9 miesięcy ago

79 words

Dwadzieścia osiem z 76 heteroseksualnych pacjentów (37 procent) odpowiedziało na leczenie, w porównaniu z 10 z 50 homoseksualnych mężczyzn (20 procent). Kobiety reagowały częściej niż mężczyźni (9 z 19 lub 47 procent, w porównaniu do 29 z 107 lub 27 procent), ale różnica ta nie była istotna statystycznie (P = 0,08). Według analizy regresji Coxa…

Wybuch epidemii salmonelli enteritidis wywołanej przez spożycie jaj surowych czesc 4

9 miesięcy ago

501 words

Pisanie fagów nie było wykonywane na salmonelli izolowanej z sałatek z tuńczyka-macaroni. Dyskusja Zbadaliśmy największy w szpitalach wybuch zakażenia S. enteritidis wywołany przez żywność w Stanach Zjednoczonych i określono metody epidemiologiczne, że za wybuch epidemii odpowiedzialne były surowe jaja używane do przygotowania majonezu, które następnie były używane w sałatce z tuńczykiem i makaronem o niskiej…

Opowieść położnej: życie Marthy Ballard, oparte na jej pamiętniku, 1785-1812

9 miesięcy ago

417 words

Ta książka z pewnością stanie się klasycznym odniesieniem zarówno do studiów kobiecych, jak i do badań nad historią wczesnej amerykańskiej opieki zdrowotnej. Dzieje się tak ze względu na niezwykłą naturę pamiętnika Marthy Ballard i zdyscyplinowaną wyobraźnię, zrównoważony osąd i imponującą erudycję, którą profesor Ulrich wykorzystał do wydobywania jej skarbów i umieszczania ich w dobrym historycznym…