Skip to content

Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii

1 rok ago

476 words

Gronkowce koagulazo-ujemne stały się najczęstszymi izolatami w hodowlach krwi w oddziałach intensywnej terapii noworodków. Wielu badaczy zasugerowało, że stosowanie cewników wewnątrznaczyniowych, szczególnie cewników dożylnych, jest głównym czynnikiem ryzyka w przypadku bakteriemii gronkowcowej u niemowląt.2, 6, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cewniki wewnątrznaczyniowe są stosowane najczęściej u niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej z długimi pobytami w szpitalu oraz dwie grupy badaczy ci, którzy dostosowali się do tych potencjalnych zmiennych zakłócających, nie odkryli, że same cewniki są niezależną przyczyną szpitalnych bakteriemicznych koagulazo-ujemnych bakteriemii gronkowcowych.3, 7 Zamiast tego odkryli, że z tymi bakteriemią wiążą się określone rodzaje płynów dożylnych. [3] W tym badaniu ustaliliśmy najważniejsze niezależne czynniki ryzyka dla bakteriemicznych koagulazynogennych bakteriemii gronkowcowych, badając diagnostyczne, wspomagające i terapeutyczne środki powszechnie stosowane w oddziałach intensywnej opieki noworodków, dostosowując się do masy urodzeniowej i czasu trwania hospitalizacji. Zastanawialiśmy się również nad innymi epidemiologicznymi dowodami przyczynowości, w tym nad związkiem między ryzykiem bacteremii a czasem ekspozycji i konsystencją skojarzeń w trakcie hospitalizacji.
Metody
Populacja w ramach pierwszego badania obserwacyjnego (zbiór danych z 1982 r.)
W tej części badania uwzględniono wszystkie niemowlęta przyjmowane na oddziale intensywnej terapii noworodków w ramach wspólnego programu w neonatologii w Brigham oraz Szpitalu dla Kobiet i Szpitalu Dziecięcym w Bostonie w 1982 roku. Ich nazwiska, numery rejestrów medycznych, wagi urodzeń i długości pobytu uzyskano z komputerowego rejestru prowadzonego przez wspólny program w neonatologii. Długość pobytu w szpitalu obliczono od daty urodzenia. Ta informacja jest określana jako zbiór danych z 1982 roku.
Ludność w badaniu potwierdzającym (zestaw danych z 1988 r.)
Drugi zestaw danych uzyskano z trwającego badania farmakoepidemiologicznego. 24 Zestaw danych z 1988 r. Zawierał informacje o stosowaniu lipidów u wszystkich niemowląt przyjętych po 15 kwietnia 1987 r. Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodkowej w Brigham i Szpitalu Kobiecym oraz wypisano je przed 15 sierpnia 1988 r.
Dane mikrobiologiczne
Lekarze otrzymywali krew do hodowli, gdy stan kliniczny noworodków sugerował zakażenie. Typowe wskazania to bezdech, bradykardia, niestabilność temperatury, letarg lub problemy z karmieniem; nie przeprowadzono inwigilacji hodowli krwi. Większość krwi dla hodowli uzyskano przezskórnie, z wyjątkiem pobranego przez cewnik pępowinowy w momencie umieszczenia cewnika. Hodowle przetwarzano w konwencjonalnych dwu-butelkowych systemach do hodowli krwi w bulionie zgodnie ze standardowymi procedurami. 25 Zbiór danych mikrobiologicznych został wcześniej szczegółowo opisany.8 9 10 Wszystkie wyniki hodowli uzyskano z oryginalnych dzienników połowowych w laboratoriach mikrobiologicznych dwóch szpitali. Wśród 1220 przyjęć w 1982 r. Było 76 niemowląt z dodatnimi hodowlami: 50 (66%) z gronkowcami koagulaseksalnymi, 8 (10%) z paciorkowcami grupy B (Streptococcus agalacliae), 6 (8%) ze Staphylococcus aureus, 3 (4% ) z Escherichia coli, 2 (3 procent) z Enterobacter cloacae, 2 (3 procent) z enterokokami (Strep, faecalis), 2 (3 procent) z Candida albicans i po z każdej (po procent) z Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens i paciorkowce a-hemolizujące
[więcej w: guz olbrzymiokomórkowy, czop śluzowy przed porodem, świdman ]

0 thoughts on “Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii”